Виробництво парогазовых установок
Казан утилізатор Казан утилізаторРозглянемо КУ з додатковим спалюванням палива. Вихлопні гази газотурбінного агрегату подаються в казан-утилізатор, де передають частину теплоти палива воді й водяній парі. У паротурбінній частині спалюється невелика кількість палива, необхідне
Установка потужністю 250 Мвт Установка потужністю 250 МвтПарогазовая установка потужністю 250 Мвт Молдавської ГРЭС: Досвід, накопичений у процесі створення, освоєння й дослідження описаної в попередньому розділі еремуру 11ГУС, був використаний при розробці першої вітчизняної промислової парогазовой
Регенеративний підігрів конденсату Регенеративний підігрів конденсатуЗіставлення перерахованих варіантів схем регенеративного
Прямоточний паровий казан Прямоточний паровий казанПрямоточний паровий казан розроблений фірмою KSG з обліком
Цикли з наддуванням Цикли з наддуваннямЦикли з наддуванням і випарним охолодженням: Термодинамічний
Маневрена установка Маневрена установкаМаневрена потужністю 700 Мвт: У цей час для
Газотурбінні агрегати Газотурбінні агрегатиГазотурбінний агрегат фірми "Броунбовери. Паровий казан
Проміжний теплоносій
Як проміжний теплоносій у цьому випадку використовується вода, що за допомогою насоса циркулює в замкнутому контурі між ГВТ і ВВТ. Температура води на вході у ГВТ за допомогою рециркуляції забезпечується рівної 410 ДО.

Для запобігання її скипання в контурі підтримується тиск води близько 5 Мпа. Схема регенеративного підігріву живильної води й параметри пари по проточній частині турбіни в цьому варіанті зберігаються незмінними стосовно заводського.

У газоводяном теплообміннику температура мережної води підвищується на 7-10 ДО. На стільки ж може бути знижена температура мережної води на виході зі СПТ. Зі сказаного ясно, що в описуваній схемі при однаковій температурі прямої мережної води й інших рівних умов тиск пари в теплофікаційних відборах турбіни буде нижче, а електрична потужність парової турбіни вище.

Відзначимо, що по даним УТМЗ зниження температури води на виході зі СПТ на 10 До приводить до підвищення потужності турбіни приблизно на 5 Мвт. З найбільш важливих достоїнств схеми із ВВТ можна відзначити наступні: відсутність перевантажень проточної частини парової турбіни; можливість одержання практично на всіх режимах постійної температури газів, що йдуть; простота переходу на автономну роботу паротурбінної частини,

До недоліків схеми варто віднести наявність додаткового теплообмінника (ВВТ) і додаткові втрати теплоти на чисто конденсаційному режимі. Для -150 був зроблений вибір оптимальних коефіцієнтів теплофікації й надлишку повітря в газах, що йдуть. Короткий опис використаних методик і аналіз отриманих результатів наведені нижче.

Оптимальний коефіцієнт теплофікації вибирали шляхом зіставлення наведених витрат по парогазовой ТЭЦ із різними значеннями про5Тэц і за роздільною схемою енергопостачання, що включає ГРЭС із блоками потужністю'800 Мвт і казани ПТВМ. ІЗ ПСОВІ порівнювали два варіанти -150 - із ВВТ і З паралельною схемою підігріву живильної води (із ГВТ).
Охолоджувачі ОхолоджувачіТемпературу повітря на вході в компресор можна істотно
Паротурбінний блок Паротурбінний блокАналогічні показники паротурбінного блоку 200 Мвт
Безпечне перемикання Безпечне перемиканняНеобхідною умовою безпечного перемикання було
Основні параметри вентилятора Основні параметри вентилятораОсновні параметри вентилятора наступні: продуктивність
(c)2009-2015 - Права захищені
Контакти Адреса: Київ, Трифоновская вул., 61
Тел. +38 (044) 684 62 40
Тел./факс. +38 (044) 683 15 30