Виробництво парогазовых установок
Казан утилізатор Казан утилізаторРозглянемо КУ з додатковим спалюванням палива. Вихлопні гази газотурбінного агрегату подаються в казан-утилізатор, де передають частину теплоти палива воді й водяній парі. У паротурбінній частині спалюється невелика кількість палива, необхідне
Установка потужністю 250 Мвт Установка потужністю 250 МвтПарогазовая установка потужністю 250 Мвт Молдавської ГРЭС: Досвід, накопичений у процесі створення, освоєння й дослідження описаної в попередньому розділі еремуру 11ГУС, був використаний при розробці першої вітчизняної промислової парогазовой
Регенеративний підігрів конденсату Регенеративний підігрів конденсатуЗіставлення перерахованих варіантів схем регенеративного
Прямоточний паровий казан Прямоточний паровий казанПрямоточний паровий казан розроблений фірмою KSG з обліком
Цикли з наддуванням Цикли з наддуваннямЦикли з наддуванням і випарним охолодженням: Термодинамічний
Маневрена установка Маневрена установкаМаневрена потужністю 700 Мвт: У цей час для
Газотурбінні агрегати Газотурбінні агрегатиГазотурбінний агрегат фірми "Броунбовери. Паровий казан
Проміжний теплоносій
Питомі витрати палива на відпустку електроенергії також близькі між собою по всім трьох варіантах. По виробленню електроенергії на тепловому споживанні варіант із ГВТ має деяку перевагу перед варіантом із ВВТ. У порівнянні з паросиловим варіантом вироблення електроенергії на тепловому споживанні для варіанта із ГВТ вище приблизно на 19 % (565 квт-ч/Гдж), а для варіанта із ВВТ -на 17 % (420 квт-ч/Гдж).

Тому що паросилова частина -150 практично являє собою теплофікаційний блок з турбіною Т-110/120-130, то при визначенні вартісних показників установок по варіантах були використані дані по цьому блоці. Такий прийом дозволяє одержати досить достовірні значення капіталовкладень у будівництво -150. У результаті розрахунків по відповідних методиках отримано, що сумарні капіталовкладення в -150 становлять 24 373 тис. руб., а в ПСОВІ 20 409 тис. руб.

Питомі капіталовкладення для цих установок рівні відповідно 159 і 170 руб./кВт. Вартість установленого кіловата для -150 на 6,5 % нижче, ніж для аналогічної ПСОВІ. Техніко-економічне зіставлення виконане стосовно до -150 з теплофікаційною паросиловою установкою, що включає турбіну Т-110/120-130. ІЗ ПСОВІ рівнялися два варіанти - із ГВТ і ВВТ..
Охолоджувачі ОхолоджувачіТемпературу повітря на вході в компресор можна істотно
Паротурбінний блок Паротурбінний блокАналогічні показники паротурбінного блоку 200 Мвт
Безпечне перемикання Безпечне перемиканняНеобхідною умовою безпечного перемикання було
Основні параметри вентилятора Основні параметри вентилятораОсновні параметри вентилятора наступні: продуктивність
(c)2009-2015 - Права захищені
Контакти Адреса: Київ, Трифоновская вул., 61
Тел. +38 (044) 684 62 40
Тел./факс. +38 (044) 683 15 30