Виробництво парогазовых установок
Казан утилізатор Казан утилізаторРозглянемо КУ з додатковим спалюванням палива. Вихлопні гази газотурбінного агрегату подаються в казан-утилізатор, де передають частину теплоти палива воді й водяній парі. У паротурбінній частині спалюється невелика кількість палива, необхідне
Установка потужністю 250 Мвт Установка потужністю 250 МвтПарогазовая установка потужністю 250 Мвт Молдавської ГРЭС: Досвід, накопичений у процесі створення, освоєння й дослідження описаної в попередньому розділі еремуру 11ГУС, був використаний при розробці першої вітчизняної промислової парогазовой
Регенеративний підігрів конденсату Регенеративний підігрів конденсатуЗіставлення перерахованих варіантів схем регенеративного
Прямоточний паровий казан Прямоточний паровий казанПрямоточний паровий казан розроблений фірмою KSG з обліком
Цикли з наддуванням Цикли з наддуваннямЦикли з наддуванням і випарним охолодженням: Термодинамічний
Маневрена установка Маневрена установкаМаневрена потужністю 700 Мвт: У цей час для
Газотурбінні агрегати Газотурбінні агрегатиГазотурбінний агрегат фірми "Броунбовери. Паровий казан
Охолоджувачі
Зміна температури зовнішнього повітря в центральних, північних, і південних районах Росії можна проілюструвати даними метеорологічних спостережень відповідно для Москви, Якутська й Репетека. По середнім багаторічним даним, у Москві температура зовнішнього повітря протягом року коливається від 233 до 308 ДО, у Якутську від 218 "до 308 К и в Репетеке від 248 до 328 ДО.

Температура 288 До протягом року спостерігається в цих пунктах усього 242, 106 і 238 год відповідно. Під можливим недовиробітком електроенергії будемо розуміти такий недовиробіток, що спостерігалася б у випадку роботи установки протягом усього року. Описаними обставинами й пояснюється, видимо, поява останнім часом ряду робіт, присвячених розробці різного роду заходів, спрямованих на ослаблення зазначеного недоліку газотурбінних і парогазовых установок.

Ці роботи можна умовно розділити на дві групи. До першої групи ставляться роботи, у яких обґрунтований вибір оптимальної розрахункової температури зовнішнього повітря залежно від кліматичних умов району, числа годин використання, імовірності дефіциту розташовуваної потужності в енергосистемі й т.д.

Автори цих робіт пропонують визначати розрахункову температуру зовнішнього повітря для по мінімуму питомих розрахункових витрат в і дублюючу потужність, яку необхідно передбачити в енергосистемі для компенсації зниження "потужності , обумовленого підвищенням температури зовнішнього повітря. Певне таким шляхом оптимальне значення температури зовнішнього повітря для газотурбінної установки буде різним для різних кліматичних районів. Виходячи зі сказаного, авторами робіт ставиться питання про доцільність створення різних типів стосовно до умов даного району.

Автори другої групи робіт пропонують різного роду конструктивні заходи, спрямовані на ослаблення або повне усунення залежності характеристик від коливання температури зовнішнього повітря. К. таким заходам ставляться, наприклад, застосування спеціальних пристроїв для зміни прохідних перетинів агрегатів залежно від температури зовнішнього повітря: пропускних клапанів, поворотних сопел у турбіні або напрямному апарату в компресорі й ін.
Охолоджувачі ОхолоджувачіТемпературу повітря на вході в компресор можна істотно
Паротурбінний блок Паротурбінний блокАналогічні показники паротурбінного блоку 200 Мвт
Безпечне перемикання Безпечне перемиканняНеобхідною умовою безпечного перемикання було
Основні параметри вентилятора Основні параметри вентилятораОсновні параметри вентилятора наступні: продуктивність
(c)2009-2015 - Права захищені
Контакти Адреса: Київ, Трифоновская вул., 61
Тел. +38 (044) 684 62 40
Тел./факс. +38 (044) 683 15 30