Виробництво парогазовых установок
Казан утилізатор Казан утилізаторРозглянемо КУ з додатковим спалюванням палива. Вихлопні гази газотурбінного агрегату подаються в казан-утилізатор, де передають частину теплоти палива воді й водяній парі. У паротурбінній частині спалюється невелика кількість палива, необхідне
Установка потужністю 250 Мвт Установка потужністю 250 МвтПарогазовая установка потужністю 250 Мвт Молдавської ГРЭС: Досвід, накопичений у процесі створення, освоєння й дослідження описаної в попередньому розділі еремуру 11ГУС, був використаний при розробці першої вітчизняної промислової парогазовой
Регенеративний підігрів конденсату Регенеративний підігрів конденсатуЗіставлення перерахованих варіантів схем регенеративного
Прямоточний паровий казан Прямоточний паровий казанПрямоточний паровий казан розроблений фірмою KSG з обліком
Цикли з наддуванням Цикли з наддуваннямЦикли з наддуванням і випарним охолодженням: Термодинамічний
Маневрена установка Маневрена установкаМаневрена потужністю 700 Мвт: У цей час для
Газотурбінні агрегати Газотурбінні агрегатиГазотурбінний агрегат фірми "Броунбовери. Паровий казан
Надійність парогазовых установок
Надійність парогазовых установок: У цей час як основний метод розрахунку надійності технічних пристроїв в енергетику прийнятий елементний мст.ч..

При визначенні надійності по цьому методі думають, що система складається із самостійних у плані надійності. Залежно від розв'язуваного завдання під системою розуміємо й електроенергетичну систему, енергоблок, турбоагрегат і т.д. Частини системи, призначені для виконання певні функцій, називають елементами системи.

И нашім випадку під системою будемо розуміти парогазовую установку в цілому. Елементами цієї системи будемо називати газотурбінний агрегат, паротурбінну установку, устаткування для палива й т.д. Як комплексний показник надійності приймемо коефіцієнт готовності Кг, що являє собою ймовірність пі про, що розглянута система, наприклад парогазовая установка.

Відомо, що надійність системи залежить від схеми сполуки й елементів, що ходять у її сполуку. Якщо відмова хоча б одного елемента веде до повної відмови всієї установки, то таку схему сполуки елементів називають послідовною. Крім послідовної сполуки елементів можливо й паралельна їхня сполука. Схема сполуки називається паралельної, якщо відмова одного з елементів не веде до останову всієї установки.

Вплив технологічної схеми на надійність: Надійність парогазовых установок також залежить від технологічної схеми сполуки вхідних у їхню сполуку елементів - газотурбінного агрегату й паротурбінної установки. У складі парогазовых установок з высоконапорным парогенератором і ПТУ технологічно з'єднані послідовно, так що відмова кожного з них веде до повного останову В. У цьому випадку система може перебувати у двох станах: у роботі обидва елементи, установка працює в парогазовом режимі; відмовив кожний з елементів, У зупинена.

Імовірність виконання завдання парогазовыми установками зі скиданням газів у казан дорівнює сумі добутків коефіцієнтів готовності й ПТУ на їхню відносну потужність. При заданих коефіцієнтах готовності й ПТУ ймовірність виконання завдання установкою залежить від співвідношення потужностей цих елементів установки. Збільшення частки потужності елемента з більше високими коефіцієнтами готовності веде до росту - надійності С. Підвищення частки потужності менш надійного елемента приводить до зворотних результатів.
Охолоджувачі ОхолоджувачіТемпературу повітря на вході в компресор можна істотно
Паротурбінний блок Паротурбінний блокАналогічні показники паротурбінного блоку 200 Мвт
Безпечне перемикання Безпечне перемиканняНеобхідною умовою безпечного перемикання було
Основні параметри вентилятора Основні параметри вентилятораОсновні параметри вентилятора наступні: продуктивність
(c)2009-2015 - Права захищені
Контакти Адреса: Київ, Трифоновская вул., 61
Тел. +38 (044) 684 62 40
Тел./факс. +38 (044) 683 15 30